PRAVIDLA BEZPEČNOSTI NA KOLECH

Cyklistika je úchvatný sport, který nás přibližuje k přírodě a prospívá našemu fyzickému i duševnímu zdraví. Je však potřeba myslet i na svou bezpečnost. Je samozřejmě nejduležitější vybrat správnou helmu, která nás chrání při případném pádu nebo nehodě. Rady ministerstva dopravy  dnes formulujeme do našeho přehledného a srozumitelného článku.

 

 

BOD Č.-1 : Na jízdním kole po pozemní komunikaci se jezdí při pravém okraji ,samozřejmě nejsou-li tím ohroženi ani omezováni chodci. Jízdním kolem se rozumí i koloběžka. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Pokud je vyhrazen pruh pro cyklisty kde mají vymezený prosto,r cyklista je povinen jej využít v daném směru. Je-li označena dopravní značkou stezka pro chodce a cyklisty, nesmíme ohrozit chodce .Je-li zřízen přechod pro cyklisty musíme ho použít.  Může využít i osoba pohybující se na lyžích ,kolečkových bruslích nebo obnobném sportovním vybavení.

BOD Č.-2 : Cyklista musí mít na pozemních komunikacích ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 let smí na silnici na jízdním kole, jen pod dohledem starší osoby 15 let. To samozřejmě neplatí na chodníku, v obytné nebo pěší zoně. Na jednomístném kole není dovoleno jet ve dvou. Je-li však vybaveno pomocným sedadlem pro dítě, smí osoba starší 15 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let ve vozíku k tomu určeném, který splnuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojené ke kolu spojovací tyčí. Bez držení řídítek se jezdit nesmí! To vylučuje držení čehokoliv ( druhé kolo,psa nebo jiné zvíře či předměty). Určitě nohy musí být tam kde mají -na šlapkách. Ke kolu se smí připevnit vozík k tomu určený,který není širší než 900mm.  Cyklista je povinnen při nízké viditelnosti mít rozsvícen světlomet s bílým světlem vpředu a vzadu v červené barvě nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dotatečně osvětlená, muže cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

 

BOD Č.-3 K jízdnímu kolu lze připojit přívěsný vozík, který není širší než 900mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru co nejblíže k boku vozíku a je spojen s kolem pevným spojovacím zařízením. Pokud je náklad takový, že překrývá obrysové červené světo jízdního kola, musí být vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslnujícím světlem. Jsou-li ve vozíku děti, musí být označen žlutým nebo oranžovým praporkem o rozměru 300 krát 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 -1600 mm nad zemí. Vozkou smí být osoba starší 15 let. Pokud nejede na vozíku musí za jízdy jít po jeho pravé straně. Vozka musí pokud nejede vozidlo zabrzdit a založit kola. V období od 1 listopadu do 31 března a snížitelné viditelnosti v období od 1 dubna do 31 října musí být potahové vozidlo označeno vpředu nejméně jedním neoslňujícím bílým světlem na levé straně a vzadu červeným světlem také vzadu. Na silnicích první a druhé třídy je v době od 23 hod. do 04 hod. zakázána jízda s potahovými vozidly a s ručními vozíky širších než 600mm.

 

čerpáno z:  https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-361-2000-sb-zakon-o-silnicnim-provozu/f2084768/

Sdílejte nás na sítích:

Partneři

Reklama

Sledujte nás na sítích

Chci být partnerem

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

Prozkoumejte