PRAVIDLA BEZPEČNOSTI NA KOLECH

Cyklistika je úchvatný sport, který nás přibližuje k přírodě a prospívá našemu fyzickému i duševnímu zdraví. Je však potřeba myslet i na svou bezpečnost. Je samozřejmě nejduležitější vybrat správnou helmu, která nás chrání při případném pádu nebo nehodě. Rady ministerstva dopravy  dnes formulujeme do našeho přehledného a srozumitelného článku.

 

 

BOD Č.-1 : Na jízdním kole po pozemní komunikaci se jezdí při pravém okraji ,samozřejmě nejsou-li tím ohroženi ani omezováni chodci. Jízdním kolem se rozumí i koloběžka. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. Pokud je vyhrazen pruh pro cyklisty kde mají vymezený prosto,r cyklista je povinen jej využít v daném směru. Je-li označena dopravní značkou stezka pro chodce a cyklisty, nesmíme ohrozit chodce .Je-li zřízen přechod pro cyklisty musíme ho použít.  Může využít i osoba pohybující se na lyžích ,kolečkových bruslích nebo obnobném sportovním vybavení.

BOD Č.-2 : Cyklista musí mít na pozemních komunikacích ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dítě mladší 10 let smí na silnici na jízdním kole, jen pod dohledem starší osoby 15 let. To samozřejmě neplatí na chodníku, v obytné nebo pěší zoně. Na jednomístném kole není dovoleno jet ve dvou. Je-li však vybaveno pomocným sedadlem pro dítě, smí osoba starší 15 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let ve vozíku k tomu určeném, který splnuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojené ke kolu spojovací tyčí. Bez držení řídítek se jezdit nesmí! To vylučuje držení čehokoliv ( druhé kolo,psa nebo jiné zvíře či předměty). Určitě nohy musí být tam kde mají -na šlapkách. Ke kolu se smí připevnit vozík k tomu určený,který není širší než 900mm.  Cyklista je povinnen při nízké viditelnosti mít rozsvícen světlomet s bílým světlem vpředu a vzadu v červené barvě nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dotatečně osvětlená, muže cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

 

BOD Č.-3 K jízdnímu kolu lze připojit přívěsný vozík, který není širší než 900mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru co nejblíže k boku vozíku a je spojen s kolem pevným spojovacím zařízením. Pokud je náklad takový, že překrývá obrysové červené světo jízdního kola, musí být vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslnujícím světlem. Jsou-li ve vozíku děti, musí být označen žlutým nebo oranžovým praporkem o rozměru 300 krát 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 -1600 mm nad zemí. Vozkou smí být osoba starší 15 let. Pokud nejede na vozíku musí za jízdy jít po jeho pravé straně. Vozka musí pokud nejede vozidlo zabrzdit a založit kola. V období od 1 listopadu do 31 března a snížitelné viditelnosti v období od 1 dubna do 31 října musí být potahové vozidlo označeno vpředu nejméně jedním neoslňujícím bílým světlem na levé straně a vzadu červeným světlem také vzadu. Na silnicích první a druhé třídy je v době od 23 hod. do 04 hod. zakázána jízda s potahovými vozidly a s ručními vozíky širších než 600mm.

 

čerpáno z:  https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-361-2000-sb-zakon-o-silnicnim-provozu/f2084768/

Prozkoumejte

Lukáš Reisinger

Jmenuji se Lukáš Reisinger a jsem osobní trenér. Když se zeptáš mých klientů, tak ti poví, že už nepijou, nemají deprese, jsou pyšní sami na sebe, lépe zvládají stres, a

Více informací ⟶

Hana Juračková

Vysoká glykémie není jen číslo na glukometru. Jak jistě víte, dlouhodobě zvýšený cukr v krvi vede k diabetickým komplikacím, jako jsou zhoršení zraku až slepota, selhání ledvin, diabetická neuropatie, diabetická noha s následnou amputací

Více informací ⟶

Sport v životě dětí

Moderní svět nám přináší nejenom nekonečné možnosti, ale také výzvy spojené se sedavým způsobem života a technologickými „hračičkami“ vyžadující naši pozornost a především čas. V této době, kdy jsou děti

Více informací ⟶

Základní údaje o Argentině

PROČ NAVŠTÍVIT ARGENTINU? Tato nejlidnatější španělsky mluvící země má svým návštěvníkům mnohé co nabídnout. Její přírodní krásy, ať už dechberoucí Patagonie, nejvyšší hora Jižní Ameriky Aconcagua či světoznámé kaskády Iguazú jsou

Více informací ⟶