Jak jsou na tom české děti s pohybem?

Touha dětí se hýbat je naprosto přirozená. Občas se nám dospělým může zdát, že mají v sobě baterky, které se nedají vybít. Často ale děti nemají jak tuto energii “vybít” – ať už běháním venku, lezením po prolézačkách, nebo po stromech. Tyto neorganizované pohyby mají přitom pozitivní dopad na rozvoj hrubé motoriky a koordinačních pohybových schopností.

Součástí tohoto spontánního pohybu pak bývá prožívání impulzivní radosti, spojené se skotačením, dováděním a výskáním. Neměli bychom se proto snažit děti v těchto oblastech omezovat či usměrňovat, ale naopak podpořit. Pohyb je totiž klíčovým faktorem pro zdravý vývoj celého organismu od formování kosterního aparátu, rozvoje svalové soustavy, celkového růstu (výšky v dospělosti), ale i vývoje mozku a dalších oblastí.

 

DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

Čeští školáci jsou aktivní, dvě třetiny z nich pravidelně sportují. Sportovní vyžití v klubech a kroužcích ale ještě neznamená dostatek pohybu. Ten se totiž vytrácí z běžného života. Dětem stále více chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či na kroužky. Nemalá část dětí je také uvolněna z hodin tělocviku. Vyplývá to z nejnovějších zjištění výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří se dlouhodobě zabývají životním stylem dospívajících v České republice.

  • Dvě třetiny 11–15letých organizovaně sportují.
  • Sportování u dětí klesá s věkem.
  • Doporučení pro pohybovou aktivitu plní méně než 1/5 školáků.
  • 5 % dětí je plně osvobozeno z hodin TV, dalších 13 % částečně.
  • Každý pátý dospívající má problém s nadváhou nebo obezitou.

České děti jsou aktivní, ale na doporučovaný objem pohybové aktivity dosáhne jen necelá pětina školáků ve věku 11–15 let. Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) udává pro děti 60 minut pohybové aktivity denně. „To neznamená, že by 80 % českých dětí nebylo aktivních. Existuje velká skupina dětí, které mají pravidelně dostatek pohybu, nicméně ne každý den,“ říká Michal Kalman, vedoucí výzkumného týmu z Olomouce. Alespoň pětkrát do týdne se hýbe zhruba polovina chlapců a 40 % dívek.

Dospívám a méně sportuji

Organizovanému sportu se věnují dvě třetiny dospívajících. O něco více sportují chlapci (72 %), ale i mezi dívkami se sportu věnuje většina (61 %). Procento dětí v oddílech a klubech klesá s věkem. V pátých třídách jsou zapojeny bezmála tři čtvrtiny (73,5 %), v devítkách už jen nadpoloviční většina (57 %).

Ani aktivní sport ale nemusí stačit. Děti organizované ve sportovních klubech mají sice až trojnásobně vyšší šanci splnit doporučení WHO. Skoro polovina sportovců ale není dostatečně aktivní ani pět dní v týdnu. Ve dnech, kdy mají trénink nebo zápas, mají pohybu dostatek. V ostatních dnech už ale ne. To souvisí s celkovým vytrácením aktivního pohybu z běžného života. „Dětem chybí neorganizované hraní venku i aktivní doprava do školy nebo do kroužků,“ upozorňuje Michal Kalman. Důležitou roli v pohybovém vyžití českých dětí hraje také socioekonomický status rodiny. Zapojení dětí do organizovaného sportu je běžnější v lépe situovaných domácnostech.

MOŽNÉ ŘEŠENÍ 

  1. Podle expertů z olomoucké univerzity je potřeba začít v rodině. Dříve děti s partou velmi aktivně prozkoumávaly blízké i vzdálené okolí a jediné omezení znělo: “Do večera ať jsi doma.” Rodiče musí přenastavit své smýšlení a potomky naopak od malička vést k nespoutanému pohybu. Návyky z dětství jsou pro další život klíčové.
  2. Město je dnes k chodcům a kolařům velmi nepřátelské. Město by mělo vytvořit dětem bezpečné a klidné prostředí pro volný pohyb či síť cyklostezek. Pokud budou dobré podmínky, lidé budou aktivní, protože chtějí být aktivní.
  3. Škola by měla podpořit aktivní dopravu dětí do škol, zavést aktivně trávené přestávky (ve Finsku například mají několik půlhodinových přestávek, které děti tráví za každého počasí venku). Měla by také zařadit pohyb i do jiných předmětů než tělocvik. Proč by například děti na prvním stupni nemohly v hodině matematiky hrát venku molekuly (hra, v níž se děti seskupují podle čísel či příkladů)? Doporučuje se také více školních pohybových kroužků, na které finančně dosáhnou i chudší rodiny, či otevření školních hřišť odpoledne pro veřejnost.

ADRENALINE RACE DOPORUČUJE : 

Cílem projektu je dopřát prostor často opomíjeným a neméně podstatným aspektům sportovní přípravy mládeže, získávat nové informace a společně posouvat dál způsoby výchovy mladých sportovců. 

ODKAZ NA AKCI

>>> https://adrenalinerace.cz/konference-sporttrend-susice-11-13-11-2022/<<<

 

ZDROJE: 

Benešovský deník

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Sdílejte nás na sítích:

Partneři

Reklama

Sledujte nás na sítích

Chci být partnerem

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

Prozkoumejte

MUDr.Ladislav Pásztor,MSc.

Absolvoval evropský certifikační kurz v medicíně životního stylu. Věnuje se fyzikální cévní léčbě BEMER. Nejraději tento zdravotnický přístroj pro domácí používání doporučuje lidem, kteří jsou

Více informací ⟶