Giro de Zavadilka

Závod

Přihlášky

Na www.sportt.cz do. 3. července nebo v den konání závodu v kanceláři závodu od 11.30. Startovní čísla se vydávají nejpozději 30 minut před startem prvního družstva.

Závodníci budou startovat v pořadí podle elektronické přihlášky, následovat budou přihlášení na místě.

Startovné

250 Kč za družstvo, pro přihlášené předem na www.sportt.cz do 3. července, nebo 300 Kč pro přihlášené na místě v den startu.

Předpis

Závod se koná podle platných Pravidel ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných změn tohoto rozpisu závodu z důvodu nepředvídaných okolností. Závod se jede jako časovka tříčlenných družstev, závodí se v duchu pravidel ČSC, fair play a dle tohoto rozpisu.

Ceny

  • první 3 družstva žen
  • první 3 družstva rodin (ve složení rodiče, prarodiče, děti, sourozenci atd., s jedním účastníkem do 15 let, podmínkou je, aby každý účastník měl své kolo, pokud bude dítě na sedačce, bude trojice odměněna pouze za účast.
  • první 3 družstva se součtem věku členů družstva do 50 let, do 90, 91 – 120, 121 – 150, 151 – 180, 181 – 210 let a 211 a více let.

Mimořádné ceny

Ceny pro nejstaršího a nejmladší účastníky.

Zdravotní zajištění

  • zravotní sestra a sanitní vozidlo,
  • Roudnická nemocnice 416 838 111,
  • tísňové volání 155.

Ustanovení

Jede se za otevřeného silničního provozu! Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklistická přílba je povinná, každý účastník jede na vlastní účet a nebezpečí a za nehody a jejich následky, které zavinil je sám odpovědný. Doporučený je průkaz zdravotní pojišťovny, stejné dresy členů družstva jsou žádoucí. Před startem podepíše každý účastník prezenční listinu, za nezletilé rodič. Jízda za motorovými vozidly a jich se přidržování se trestá diskvalifikací celého družstva.

Zdroj: https://www.kcr.cz/giro-de-zavadilka-2023

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

Prozkoumejte

Hana Juračková

Vysoká glykémie není jen číslo na glukometru. Jak jistě víte, dlouhodobě zvýšený cukr v krvi vede k diabetickým komplikacím, jako jsou zhoršení zraku až slepota, selhání ledvin,

Více informací ⟶

Sport v životě dětí

Moderní svět nám přináší nejenom nekonečné možnosti, ale také výzvy spojené se sedavým způsobem života a technologickými „hračičkami“ vyžadující naši pozornost a především čas. V

Více informací ⟶