Začínáte s boxem? Co byste o něm měli nejprve vědět

Lékařské prohlídky

Každý boxer jednou ročně absolvuje celkové lékařské vyšetření. Lékař musí do jeho registračního průkazu potvrdit, že je zdravotně v pořádku pro pokračování v boxování. Lékařskou prohlídku absolvuje boxer také těsně před každým utkáním. Lékař musí být přítomen u ringu i v průběhu celého zápasu a v případě ohrožení boxera ho může kdykoliv ukončit.

Věkové hranice

 • Přípravka: 12 – 14 let
 • Kadeti: 14 – 16 let
 • Junioři: 16 – 18 let
 • Muži: nad 18 let

Boxer, který nedosáhl věku 17 let, nemá dovoleno účastnit se olympijských her, mistrovství světa ani mezinárodních utkání. Maximální věk je v tomto ohledu naopak 34 let.

Váhové kategorie

 • Kadeti a kadetky: 46, 48, 50, 52, 56, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, nad 80 kilogramů
 • Seniorky a juniorky: 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, nad 81 kilogramů
 • Senioři a junioři: 48, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, nad 91 kilogramů

Boxerovi je dovoleno nastoupit pouze v té váhové kategorii, která odpovídá jeho hmotnosti. Žádné odchylky nejsou povoleny. Vážení hmotnosti se provádí po lékařské prohlídce zhruba dvě hodiny před samotným utkáním.

Boxerská výstroj

Boxer musí mít lehkou obuv bez podpatků. Oblečen musí být v krátkých trenýrkách, které nepřesahují přes jeho kolena, a v triku kryjícím jeho záda a hruď. Mezi tričkem a trenýrkami musí mít každý boxer zřetelně vyznačenu čáru pasu elastickým pásem o šířce 10 centimetrů. Boxer musí dále být vybaven tvrdým suspenzorem, chráničem zubů a ochrannou přilbou.

Barva boxerova trika musí být pouze červená nebo modrá (dle příslušnosti k barvě rohu ringu). Boxer může používat bandáže na obou rukách, přičemž se musí jednat o elastické obinadlo o délce 250 – 450 centimetrů a šířce 5,7 centimetrů. Bandáž jiného typu, jako například z gumového materiálu nebo náplasti, je zakázána.

Podívejte se na naši nabídku boxerské výzbroje.

Velikost rukavic

 • Přípravka: 14 uncí
 • Kadeti, junioři a muži: 10 uncí

Délka utkání

 • Přípravka: 3 x 1 minuta s minutovou přestávkou.
 • Kadeti: 3 x 2 minuty s minutovou přestávkou.
 • Kadetky: 3 x 1,5 minuty s minutovou přestávkou.
 • Junioři: 3 x 3 minuty s minutovou přestávkou.
 • Juniorky: 3 x 2 minuty s minutovou přestávkou.
 • Muži: 3 x 3 minuty s minutovou přestávkou.
 • Ženy: 4 x 2 minuty s minutovou přestávkou.

Podávání rukou

Před začátkem zápasu a po jeho skončení si boxeři podají slušným způsobem ruku na znamení, že jde o sportovní soupeření. Žádné další podávání rukou mezi jednotlivými koly a v průběhu zápasu není povoleno.

Ringový rozhodčí

Ringový rozhodčí řídí utkání, je přítomen přímo v ringu. Jeho primární úlohou je chránit zdraví boxera. Další povinností tohoto rozhodčího je kontrolovat rukavice a úbor boxerů, chránit slabšího boxera před zbytečným množstvím úderů a dbát na to, aby pravidla byla přesně dodržována a boj tak byl veden v rámci fair play.

Bodový rozhodčí

Každý boxerský zápas bodují minimálně tři rozhodčí. Počet bodů udělený boxerům je zaznamenáván na tak zvaný bodovací lístek, a to bezprostředně po skončení každého kola. Místo toho může být použit bodovací strojek. Po ukončení utkání se tyto body sčítají a určí se vítěz zápasu.

Bodované údery

Aby měl úder bodovou hodnotu, musí dopadnout přímo kloubovou částí sevřené rukavice na jakoukoliv přední, či postranní část hlavy, nebo na tělo od pasu nahoru, zároveň nesmí být zablokován či zachycen. Nebodují se údery, které dopadnou na paže a ty, které jsou vedeny pouhým dotekem bez váhy těla, nebo ramene.

Nedovolené způsoby boje

Mezi nedovolené způsoby boje řadíme:

 • Úder pod pás, držení pod pasem, podrážení, nebo strkání do soupeře
 • Údery otevřenou rukavicí, vnitřní stranou rukavice a hranou ruky
 • Údery vedené hlavou, ramenem, předloktím a loktem
 • Údery do zad, šíje, temene hlavy a údery na ledviny
 • Útok na soupeře, který se nachází v daný okamžik na zemi, nebo se právě zvedá
 • Držení soupeře, pokládání se na soupeře celou vahou a otáčení se zády
 • Shýbání se pod pás soupeře
 • Úplná pasivní obrana ve dvojitém krytu
 • Urážlivé či útočné chování vůči ringovému rozhodčímu
 • Za faul se považuje vyplivnutí chrániče zubů

Rozhodnutí utkání

Pro označení rozhodnutí utkání se používají následující zkratky:

 • Zkratka WP znamená vítězství na body
 • Zkratka AB znamená vítězství vzdáním soupeř
 • Zkratka RSC znamená vítězství ukončením utkání ringovým rozhodčím
 • Zkratka DISQ znamená vítězství diskvalifikací
 • Zkratka KO znamená vítězství knock-out
 • Zkratka NON CONTEST znamená neplatný zápas

Po konci utkání je výsledek a vítěz vyhlášen hlasatelem. Ringový rozhodčí zvedne tomuto vítězi ruku.

Průběh utkání

Ringový rozhodčí zkontroluje boxerům po nastoupení do ringu výstroj. Je-li vše v pořádku, vyzývá je k podání rukou. Zápas začíná hlasatelovým oznámením, časoměřičovým úderem do gongu a následným pokynem ringového rozhodčího. Časoměřič společně s rozhodčím ukončí dané kolo úderem do gongu a povelem stop. Boxeři se pak odebírají do svých rohů, kde je osvěžují jejich sekundanti, kteří jim zároveň udělují potřebné rady. Před koncem přestávky ohlásí hlasatel slovy sekundanti z ringu začátek dalšího kola, které zároveň začíná až úderem gongu a povelem rozhodčího.

Pokud ringový rozhodčí v průběhu utkání zpozoruje, že je jeden z boxerů otřesen, pozastaví zápas a začne počítat nahlas do osmi po jednotlivých vteřinách, přičemž vteřiny ukazuje také na prstech ruky. Druhý boxer čeká v bílém rohu na pokyn rozhodčího.

Objeví-li se u boxera závada ve výstroji, je zápas přerušen, boxer se vydá do svého rohu, kde dojde za pomocí sekundantů k nápravě. Druhý boxer čeká v bílém rohu. Je přísně zakázáno útočit na soupeře, je-li v pozici na zemi, za což se považují situace:

 • Boxer se dotýká podlahy ringu jinou částí těla než chodidly.
 • Boxer visí bezmocně v provazech následkem úderu, nebo série úderů.
 • Boxer po tvrdém úderu sice neupadl ani neleží na provazech, ale je silně otřesen a podle rozhodčího nemůže bezprostředně pokračovat v boji.
 • Pokud to sekundant uzná za vhodné, je oprávněn vzdát zápas tím, že do ringu vhodí ručník. Je zakázáno mluvit na soupeře a jakkoliv ho zesměšňovat.

 

Celý článek: https://www.mastersport.cz/zacinate-s-boxem-co-byste-o-nem-meli-nejprve-vedet-a-230.html

Sdílejte nás na sítích:

Partneři

Reklama

Sledujte nás na sítích

Chci být partnerem

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

Prozkoumejte