Pólu se ve světě přezdívá král sportů

Pólo je sport, který u nás příliš lidí nehraje, protože to zde nemá vůbec žádnou tradici. Mluvíme o pólu, kdy je nutná spolupráce s koníkem, jinak by to nešlo.

Pólu se také někdy přezdívá sport králů. Původ se datuje zhruba někdy do šestého století před naším letopočtem v Persii. Ale až v sedmnáctém století byla postavena první hřiště, kde se dalo pólo hrát. Nyní trochu přeskočíme pár set let až do moderní formy, kterou jakoby stvořili Angličané.

Nyní přejdeme k vysvětlování pojmů. V týmu musí být čtyři hráči a je celkem jedno, jak jsou pomíchaní, mohou to být muži i ženy dohromady. Každý z hráčů má své úkoly, které jsou nutné dodržovat. Hrací pole je dlouhé dvě stě sedmdesát čtyři metrů a široké zhruba okolo sto čtyřiceti šesti metrů. Hřiště musí být posekáno a upraveno, aby nedocházelo k úrazům.

Existují dva druhy póla – venkovní a county. U venkovního póla se hraje mezi čtyřmi až osmi minutami, po řekněme, sedmi směnách, kde se může potom vyměnit koník. Principem je udeřit míček holí a dostat ho do brány. County pólo je skoro to samé, akorát, že musíte mít na hru dva koně. To se dělá už ve sportovních klubech, které vyžadují tuto investici.

 

Foto © Depositphotos.com/  MrSegui

Celý článek: http://www.sportovnilisty.cz/polu-se-ve-svete-prezdiva-kral-sportu-2/?style=mobile#:~:text=P%C3%B3lu%20se%20tak%C3%A9%20n%C4%9Bkdy%20p%C5%99ezd%C3%ADv%C3%A1,kde%20se%20dalo%20p%C3%B3lo%20hr%C3%A1t.

Sdílejte nás na sítích:

Partneři

Reklama

Sledujte nás na sítích

Chci být partnerem

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

Prozkoumejte