Vypusťte Šakala!

Vypusťte Šakala! je náš vlastní běžecký závod pro všechny děti, co rády běhají (od 2 do 15 let) a jejich rodiče

Školní Atletický Klub ALbrechtická

Školní atletický klub Albrechtická vznikl z iniciativy rodičů – členů SRPŠ – s cílem naplnit vizi komunitní školy a umožnit našim školou povinným dětem všeobecnou atletickou průpravu nad rámec školní tělesné výchovy. V relativně krátké době se nám podařilo zajistit vše potřebné pro zahájení činnosti v nadcházejícím školním roce 2015/2016.

Atletický klub je v prvním roce určen pro žáky prvního stupně ZŠ Albrechtická s plánem na rozšíření i na stupeň druhý v roce následujícím.

Metodika, cvičební pomůcky i proškolení trenérů je zaštítěno projektem Českého atletického svazu – Atletika pro děti, jehož jsme členy.

Chceme v našich dětech podporovat lásku ke sportu a pohybu jako takovému nenásilnou a hravou formou. Utužit smysl pro fair play a týmového ducha. Nejedná se o výkonnostní atletiku, ale soutěže a porovnání sil buď v rámci skupiny nebo s jinými oddíly nás budou čekat!

Desatero šakala

1. Šakal slušný

 • na tréninku slušně pozdravím a při odchodu se rozloučím
 • když něco potřebuji, požádám o …
 • nemluvím vulgárně

2. Šakal dochvilný

 • na trénink přicházím včas – cca 10 min. před začátkem
 • svou nepřítomnost, pozdní příchod vždy oznámí rodiče s předstihem SMS

3. Šakal férový

 • chovám se podle pravidel FAIR-PLAY
 • nepodvádím
 • dokáži se radovat ze zaslouženého vítězství svého, ale i druhých, umím příjímat porážku

4. Šakal pomocná tlapka

 • pomáhám s přípravou a úklidem nářadí a náčiní

5. Šakal švihák

 • na tréninky nosím vhodné sportovní oblečení a obuv (tělocvična – sálová obuv, ven dle počasí)
 • na tréninky nenosím šperky ani hodinky, ale nezapomenu na pití

6. Šakal samostatný

 • po mém předání trenérovi opouští rodič či převaděč sportoviště a vyzvedává si mne v čase konce tréninku, nejpozději 5 minut po skončení
 • přítomnost rodičů na tréninku je možná pouze po předchozí domluvě s trenérem

7. Šakal zodpovědný

 • jsem poučen o bezpečném chování na sportovišti a dodržuji ho
 • při tréninku dávám pozor a chovám se tak, abych nikomu neublížil
 • k cvičebním pomůckám se chovám ohleduplně a neníčím je

8. Šakal tápající

 • pokud si nevím rady, mám pocit, že něco není v pořádku, poradím se s trenérem a společně věc vyřešíme

9. Šakal přátelský

 • chovám se k ostatním tak, jak bych si přál, aby se ostatní chovali ke mně
 • potřebuje- li někdo pomoc, rád pomohu

10. Šakal poslušný

 • poslouchám pokynů trenérů a plním je

…pod čarou

Šakal vyloučený

 • pokud budu závažně porušovat desatero, vím, že budu se smečky vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného

 

BĚHEJ, HÁZEJ, SKÁKEJ RÁD, ŠAKAL JE TVŮJ KAMARÁD.

Pavel Karbulka – hlavní šakal

Zdroj: http://www.sakalkbely.cz/prihlaska/

Líbí se vám náš projekt? Podpořte nás!

Zaslané finanční prostředky budou použity na tvorbu zajímavých článků a nejrůznějších recenzí. Darovaná částka je zcela na vašem uvážení, v QR kódu je přednastavená částka 10 Kč.

Prozkoumejte

Hana Juračková

Vysoká glykémie není jen číslo na glukometru. Jak jistě víte, dlouhodobě zvýšený cukr v krvi vede k diabetickým komplikacím, jako jsou zhoršení zraku až slepota, selhání ledvin,

Více informací ⟶

Sport v životě dětí

Moderní svět nám přináší nejenom nekonečné možnosti, ale také výzvy spojené se sedavým způsobem života a technologickými „hračičkami“ vyžadující naši pozornost a především čas. V

Více informací ⟶